Điện thoại:+86-838-2274206
trang_banner

Hệ thống quản lý chất lượng

01

Chất lượng được quản lý bởi QA trong toàn bộ quá trình
Giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình chất lượng sản phẩm từ khâu mua nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển và hậu mãi.

02

quản lý tập tin
Cung cấp các chức năng soạn thảo, chỉnh sửa, xem xét, phê duyệt, truy xuất, lưu trữ, tiêu hủy tài liệu.

03

Kiểm tra QC và quản lý dữ liệu
Cung cấp quản lý dữ liệu kiểm tra thô, tích hợp dữ liệu kiểm tra thô với các mẫu, báo cáo kiểm tra chất lượng, v.v.

04

Phân tích và đánh giá chất lượng
Chức năng phân tích dữ liệu chuyên sâu dựa trên dữ liệu quy trình quản lý chất lượng và dữ liệu thô kiểm tra chất lượng.

Khả năng phân tích

● Agilene GC
● HPLC Agilene
● HPLC Shimadzu
● Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử
● NMR(bên thứ ba)
● LC-MS(bên thứ ba)

JHGFYU